Què és una IDE o geoportal?

UN GEOPORTAL O INFRAESTRUCTURA DE DADES MUNICIPAL (IDE) ÉS UN CONJUNT DE COMPONENTS I LLOC WEB QUE PROPORCIONA INFORMACIÓ GEOGRÀFICA I MAPES INTERACTIUS SOBRE UNA CIUTAT O ÀREA LOCAL MITJANÇANT L'ÚS DE PROTOCOLS ESTANDARDITZATS I INTEROPERABLES
L'Institut Municipal d'Innovació (IMI) al costat de les principals àrees de l'Ajuntament de Palma, està implementant per primera vegada un sistema de cartografia IDE (Infraestructura de Dades Espacials). Fins a dia d'avui no ha existit un IDE comú municipal, la qual cosa ha dificultat el flux i explotació de les dades. El IDE es desenvoluparà per a ordenar les dades geoespaciales de la ciutat en una única base de dades i permetrà la seva visualització en un geoportal de dades obertes. Serà una eina d'accés ràpid i fàcil per al ciutadà i un recurs útil per a professionals i empreses que podran visualitzar i descarregar mapes oficials en format estandarditzat.

Per a què serveix un geoportal?

Té com a finalitat oferir als usuaris l'accés a una sèrie de recursos i serveis basats en la informació geogràfica. Permet el descobriment, l'accés i la visualització de les dades geoespaciales, utilitzant un navegador estàndard, i possibilita la integració, la interoperabilitat i l'intercanvi d'informació.

Avantatges del geoportal

Una dels principals avantatges del geoportal és la seva capacitat per a ajudar a millorar el coneixement i entendre millor la realitat. En aquest cas, també es revela útil per a conscienciar a la ciutadania.

Estàndards i acords

Els estàndards i acords constitueixen un substrat imprescindible que fa possible la coherència, compatibilitat i interoperabilitat necessàries perquè les dades, els serveis i els recursos d'una IDE es puguin utilitzar, combinar i compartir.
 
 • Open Geospatial Consortium, (OGC) i la Directiva INSPIRE 2007: Guies Tècniques per al desenvolupament de Serveis d'intercanvi
  • Especificacions OGC​
  • Normes ISO del TC 211 d'Informació Geogràfica.​
 • Estàndards del OGC d'intercanvi d'informació geogràfic en la web:​
  • WMS: Web Map Service ​
  • WMTS: Web Map Tile Service​
  • WFS: Web Feature Service​
  • WCS: Web Coverage Service​
  • CSW: Catalogue Web Service​
  • GML, WPS, SLD, etc.​
Consulta aquí el servei WMS GetCapabilities de la IDE Palma
https://geoportal.palma.cat/geoserver/ows?authkey=null&request=getcapabilities&service=wms
Consulta aquí el servei WFS GetCapabilities de la IDE Palma
https://geoportal.palma.cat/geoserver/ows?authkey=null&service=wfs&version=2.0.0&request=GetCapabilities
Aquest projecte ha estat cofinançat pel FEDER dins del Programa Operatiu pluriregional d'Espanya 2014-2020, per la EDUSI PLP, Operació Desenvolupament i Implantació del IDE en el Ajt. de Palma
Responsive Image
Responsive Image